Superhallo

DJ Frietmachine

DJ Frietmachine
Friet met een beat!
DJ Frietmachine, hoeveel frietbeat zit er in jouw aardappel? Een machine die jouw aardappel laat dansen? Komt dat zien!

DJ Frietmachine is de meest swingende aardappel-installatie die er bestaat. Hij meet, weegt en bekijkt of jij geaard bent.

Is dat het geval dan draait hij een vette plaat voor jou en jouw aardappel!

Plaatje klaar, frietje klaar.