Lappie Lapstok

Madam Tic Tac

  • Zou het echt mogen? Mag ik haar dan aanraken?’ Natuurlijk! Madame Tic-Tac mag je zelf opwinden! Ze verplaatst zich enkel door het publiek als iemand haar letterlijk met haar sleutel opwindt. Maar let goed op! Wanneer ze tot leven komt, is ze zolang de muziek uit de klok klinkt, toch tot heel wat in staat!

    Misschien heeft ze wel zin in je lekkere ijsje of ben je haar
    ideale danspartner! En als de muziek weer stilvalt… droomt ze bewegingsloos over haar pas beleefde avontuur. Tot de volgende toeschouwer nieuwsgierig aan de sleutel draait…