Directie en Co

Multiples

Een groep kantoormannen baant zich een weg door de stad tijdens hun lunchpauze. Het is een vreemde groep. Ze zien er identiek uit en bewegen identiek, bang als ze zijn om uit de toon te vallen.Multiples toont een serie van scénes uit het leven van deze kantoormannen, hoe ze hun vrije tijd doorbrengen en hun relaties tot elkaar,
in een bijna surrealistische verstilling. Ze laat ons de absurditeiten van hun bestaan zien, met een knipoog.

Multiples overschrijdt de grens tussen theater en het echte leven. De improvisaties van de mannen maken hun regelmatig een bijna onzichtbaar onderdeel van het stadsleven.

 

Directie & Co is een theatercollectief uit Amsterdam bestaande uit dansers en fysieke spelers, en geleid door choreograaf en regisseur Yvonne van den Akker.Directie & Co schept theatrale situaties uit het alledaagse,en verrast hiermee het publiek.