The XXL

the XXL one

Deze retro steltenloper is de ideale gastheer. Hij onthaalt je publiek. Met de opvallende camera die hij met zich meedraagt, fotografeert hij iedereen vanuit zijn eigen vogelperspectief. Achteraf kunnen je gasten hun eigen foto ofwel meenmenen, of later online downloaden. Een blijvende herinnering aan een memorabel evenement.