col vzw

VOXiPROXi

VOXiPROXi is een meerstemmige klankinstallatie gevuld met bijzondere stemmen. De installatie nodigt uit om te luisteren naar de klank van de menselijke stem, de klank van moedertalen. Deze moedertalen zijn  de  protagonisten van het verhaal VOXiPROXi.

Grammofoonhoorns (we noemen ze voxofoons) hangen op verschillende hoogtes. Vanop afstand is een meertalig geroezemoes te horen. Dichterbij bakenen de hoorns ieder een eigen ruimte af. Je kan deze ruimte betreden door eronder te gaan staan, klimmen, zitten, knielen of liggen. Binnenin de eigen ruimte van elke hoorn krijg je het persoonlijke verhaal te horen van een stem. Deze stem vertelt dit eigen verhaal in zijn of haar moedertaal.

Het is niet nodig dat de luisteraar het verhaal begrijpt. Meer zelfs, een stem zonder betekenis wordt een melodie van klanken, intonaties, tempowisselingen en emoties. Het intieme karakter van de hoorn nodigt uit om te luisteren naar die stem, te luisteren op een andere manier, te luisteren tout court.

Telkens wanneer de luisteraar zich van hoorn naar hoorn verplaatst, wordt de individuele, persoonlijke luisterervaring afgewisseld met de collectieve ervaring van elkaar overlappende stemmen tot een mengelmoes, een metafoor voor de multiculturele samenleving waarin we leven.

 

Dit project betreft een samenwerking tussen Tine Joris en Toon Quanten. Als stemmenverzamelaars putten ze uit de grote diversiteit aan stemmen in België. We hebben ondertussen een rijk archief aan moedertalen.

Per locatie kunnen er ook  nieuwe stemmen gezocht en opgenomen.  Op die manier wordt VOXiPROXI telkens opnieuw een uniek locatieproject.

 

De klankinstallatie kan kaderen in een context van (internationale) festivals, musea of kan in de inkomhal van een cultureel huis opgehangen worden.