Instituut voor Volkswarmte

Warm Zand

werfwellness

“Gij zult ten gepasten tijde uw lichaam opladen aan volkswarmte”, luidt de eerste regel van ons veel geciteerde manifest. Daartoe ontwikkelden wij deze werfwellness, die bewijst dat gedegen lichamelijk genot onafhankelijk is van locatie. Onze bekistingsfirma stopt u vroegtijdig onder de graszoden: gelegen in uw kist ervaart u de geneugten van zacht, warm zand op het lichaam. De heilzame effecten van deze beproefde methode laten zich ook gevoelen in lokale behandelingen: uw elleboog, knie voet of arm genieten onmiddellijk welzijn. Act geprezen omwille van hoog therapeutisch effect.

Animatie met acteurs. Speelvlak 3 x 4m.
Doorlopend, plaats voor 10 bekistingen.